PFL 1, 2021: Movlid Khaybulaev vs Lazar Stojadinovic