2021 PFL PLAYOFFS HW & WLW: DENIS GOLTSOV VS ANTE DELIJA