2023 PFL PLAYOFFS: ABDULLAH AL-QAHTANI V DAVID ZELNER