PFL Photo Finishes: Islam Mamedov vs. Yuki Kawana from PFL 2